Serdar TUNCER iftar Programı
5. ve 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitap İnceleme Raporu

5. ve 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitap İnceleme Raporu 
Sosyal Bilgiler Programı ile İlgili Düşüncelerim:
1)  Program öğrencilerin bilişşel,duyuşsal ve psikomotor becerileri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
2) Programda görsellik yazıya göre daha ön planda yer almaktadır.
3)  Program ezbere yönelik olmayıp daha çok yorumlamaya dayanır.
4)  Programda  daha çok hayatın içinden olaylara yer verilmiştirİlköğretim kurumları (İlkokul-Ortaokul) Haftalık ders çizelgesinin uygulaması

İlköğretim kurumları (İlkokul-Ortaokul) Haftalık ders çizelgesinin uygulaması
HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASI
4+4+4 Kesintili Eğitim Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte değiştirilmesi gereken konulardan biri de İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı kararıyla, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren, ilköğretim kurumlarında okutulacak haftalık ders çizelgesi belirlendi.Zümre öğretmenler tarafından öğretim programları ile ders kitaplarının incelenmesi

Zümre öğretmenler tarafından öğretim programları ile ders kitaplarının incelenmesi

ÖĞRETİM PROGRAMI
  Öğretim programı, derslerde okutulacak konuları, bunların amaçlarını, kaç saat okutulacaklarını, öğretim metot ve tekniklerini gösteren bir belgedir. İlköğretim ve lise programlarını, öğretim programı
olarak anlamamız mümkündür.
Öğretim Programı Genel Hedefleri
v Eleştirel düşünme
v Yaratıcı düşünme
v İletişim becerileri
v Araştırma ve sorgulama
v Girişimcilik
v Türkçeyi doğru ve etkili kullanma
v Problem çözme becerisi
v Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi gibi hedefleri içermektedir.Güncellenen okul öncesi eğitim programının incelenmesi

GÜNCELLENEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerineuygun olarak;Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,Onları ilkokula hazırlamak,Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.