OSMANLI DEVLETI'NDE TOPRAK YÖNETİMİ

OSMANLI DEVLETI'NDE TOPRAK YÖNETİMİ

 


 
A) MİRİ TOPRAKLAR: Fetih yoluyla devlet mülkiyetine geçen  arazilerdir.    
  Fethedilen topraklar Nişancı  tarafından miri olarak tapu  defterlerine  
     kaydedilirdi.Bu topraklar devlete ait olduğu için   devredilemez satılamaz ve  
  bağışlanamazdı.

MIRI TOPRAKLARIN BAŞLICALARI ŞUNLARDIR:


1. DİRLİK ARAZİ:
 Bu topraklar hizmet karşılığı olarak çeşitli dereceden devlet memurlarına maaş karşılığı  
                               olarak verilirdi. Dirlik arazi gelirin büyüklüğüne göre üçe ayrılırdı.

               A) HAS:     Yıllık geliri 100.000 akçe ve üzeri topraklardır. Hanedan mensuplarına, Divan yelerine,  
                                 Beylerbeyine ve Şehzadelere verilirdi.

               B) ZEAMET: Yıllık geliri 20.000 ila 100.000 akçe arasındaki topraklardır. Kadı ve Subaşı gibi orta  
                                    dereceli memurlara verilirdi.

               C) TIMAR:   Yıllık geliri 3000 ila 20.000 akçe arasındaki topraklardır. Genellikle savaşlarda  
                                   yararlılık  gösterenlere verilirdi.

              
                                 C)1:
Eşkinci Tımarı :      Savaşta kahramanlık gösteren askerlere verilmiştir.
                                 C)2: Hizmet Tımarı :       Sarayda çalışan görevlilere verilmiştir.
                                 C)3: Mustahfaz Tımarı : Cami imam ve hatiplerine verilmiştir.
 

2. MUKATAA ARAZİ: Gelirleri iltizam usulu ile doğrudan hazineye aktarılan arazilerdir.

3. OCAKLIK ARAZİ:  Gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan sınır boylarındaki      
                                   topraklardır.

4. YURTLUK ARAZİ:
Gelirleri sınırları korumak amacıyla Türkmen boylarına verilen sınır arazileridir.
5. PAŞMAKLIK ARAZİ: Padişah ailesine verilen arazi
6. MALIKANE ARAZİ: Üstün hizmet karşılığı verilen arazi
7. METRUK ARAZİ: Otlak,yaylak gibi tarıma kapalı arazi

     B) MÜLK TOPRAKLAR: Padişah tarafından üstün hizmetler karşılığında kişilere   
   özel olarak verilen arazilerdir. Bu arazilere sahip olanlar toprağı satabilir,
      kullanabilir, miras bırakabilirdi. Kazançları oranında devlete vergi öderlerdi.
          

 C) VAKIF TOPRAKLAR: Gelirleri cami, medrese, şifahane, imarethane (aşevi)   
     gibi din, bilim ve hayır işlerine harcanan topraklardır. Bu topraklardan  
          vergi alınmazdı.1 yorum:

Adsız dedi ki...

sağolun gencler

Yorum Gönder

 
 
 

Sponsorlu bağlantılar