Anadolu Medeniyetleri Doğru Yanlış Etkinliği

Anadolu Medeniyetleri Doğru Yanlış Etkinliği

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına T1 harfi yazınız.
1. ( ) İyonya, İzmir ile Büyük Menderes nehri arasında kalan kıyı bölgesinin adıdır.
2. ( ) Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması'dır.

3. ( ) Ülkemiz, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir yarımadadır.
4. ( ) Frigler, Doğu Anadolu Bölgesi'nde uygarlık kurmuşlardır.
5. ( ) Madenî parayı ilk olarak kullanan uygarlık Lidyalılardır.
6. ( ) Hititler ve İyonyalıların ölümden sonraki yaşama olan inançları zayıftı.
7. { ) İlk çağda Anadolu için "Bin Tanrı İli" denilmiştir.
8. ( ) Ticarete büyük önem veren Frigler. Kral Yolu'nu yapmışlardır.
9. ( ) Lidyalılann parayı icat etmeleri, alışverişi kolaylaştırmış, ekonomik hayatı canlandırmıştır.
10. ( ) İyonyalılar, Asurlardan aldıkları çivi yazısını kullanmışlardır.

Anadolu Medeniyetleri Boşluk Doldurma
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcükle tamamlayınız.
1. Hititlerden kalan en önemli yazılı eserler ………………………… adı verilen yıllıklardır.
2. Anadolu uygarlıklarından ………………………… özgür düşüncenin ve pozitif bilimlerin öncüsüdür.
3. ………………………… maden işletmeciliği ve su mimarisi alanında oldukça ileri gitmiş Anadolu uygar¬lığıdır.
4. Hititlerin ilk zamanlarında kralın yetkileri soylulardan oluşan ………………………… meclisi tarafından sınır¬landırılmıştır.
5. ………………………… öküz kesene ölüm cezası vermişlerdir.
6 ………………………… MÖ 9. yüzyılda Van Gölü ve çevresinde devlet kurmuşlardır.
7 ................... Hitit uygarlığının başkentidir.
8. Frigler, Lidyalılar ve İyonyalılar ………………………… alfabesini kabul etmişlerdir.
9. ………………………… Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında uygarlık kurmuşlardır.
10. Hititlerde devlet yönetiminde kraldan sonra en yetkili kişi................... adı verilen kraliçeydi.0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sponsorlu bağlantılar