Boşluk Doldurma Soruları

Türklerin ilk milli takvimleri ( İslamiyet Öncesi)............................................dir.
Anadolu’da tarihi devirlere geçiş............................. tüccarlar aracılığıyla olmuştur.
Anadolu’da ilk siyasi birliği sağlayan, ilk merkezi devleti kuran...................... dir.

Hititlerde, ilk objektif tarih yazıcılığına örnek olarak........................ kabul edilmiştir.
Tarihin ilk yazılı Antlaşması ............................dir. ...................... ve .............. arasındadır.
Sümerler..................yazısını, Mısırlılar ise ................................yazıyı kullandılar.
Tarihte ilk parayı ............................. kullanmışlardır.
Büyük İskender’in, Asya seferi sonucunda ortaya çıkan uygarlık..........................dir.
Roma İmp. nun ikiye ayrılışında ve B. Roma’nın yıkılışında ..................................etkilidir.
Tarihin ilk yazılı kanunları,Urgakina ve Urnamnu ...............................Medeniyetine aittir.
Tarih ......................... başlar. Çünkü ilk yazıyı bulan ve kullanan ..............................dir.
.................-....................tabletleri ............. ait Anadolu’daki ilk yazılı belgelerdir.
Mısır Krallığı, teokratik mutlak monarşi idi. İlah- Kral denilen .......................yönetirdi.
Mısır da ; tıp, mimari, mumyacılık sanatının gelişmesinde...................... etkili olmuştur.
Tarihte 22 harfli ilk alfabeyi; ............................... bulmuşlardır.
Fenikelilerin yaşadığı bölgenin tarıma elverişsiz oluşu, onları .......................yöneltmiştir.
İlk tek tanrılı dine ..............................inanmıştır.
Türklerin ilk Anayurdu ....................... dır.
Tarihte kurulan ilk Türk Devleti ....................................................dir.
Tarihteki ilk Türk Devletinin, bilinen ilk hükümdarı.............................dır.
Orta Asya da kurulan Türk Devletleri ile Çin arasında rekabetin ana sebebi........................
Mete’nin Seferleri;..............., ................. ve....................seferleridir.
Mete, Çin’i yıllık vergiye bağlamıştır. Çünkü;......................................................................
Türklerde ilk devlet ve ordu teşkilatlanması .................................devletinde, hükümdarı ...................zamanında görülür.
Çinliler, Hun akınlarını durdurmak için....................................inşa ettiler.
Çin , Türklere karşı .............Politikasını kullanmıştır. Çünkü Veraset Sistemleri belirli değildir. “Hakimiyet ............................................................................................”
Kavimler Göçü ile Avrupa’nın siyasi yapısı değişmiş,................................hakim olmuştur.
İlk çağın sonu, Orta çağın başı olarak ...........................................kabul edilir.
Avrupa Hun Devletinin, en ünlü hükümdarı.......................dır.
Attila’nın Doğu Roma( Bizans) üzerine yaptığı seferler........................ve.................... antlaşmaları ile sonuçlandı.
Milli adımızla kurulan ilk Türk Devleti ..................................... devletidir.
I. Göktürk Devletini, ............tarihinde,....................merkezli.................kağan kurdu.
Kutluk Devletini ( II. Göktürk) ................., .................. ve .................... yıktı.
Türk tarihinin,Türk edebiyatının,Türk kültürünün ilk yazılı belgeleri.................................
Orhun Anıtları ( Göktürk Kitabeleri)......................, ..........................ve .................adınadır.
İlk yerleşik yaşama geçen Türk devleti.............................dır.
Türklerde ilk matbaa , ilk din değişikliği ve ilk yerleşik hayat ............................ görülür.
İlk Türklerde kağanların ülkeyi yönetme yetkisini tanrıdan alması düşüncesine ........denir.
İlk Türk Devletlerinde, toplum hayatını düzenleyen, yazılı olmayan kurallara............denir.
İlk Türk Devletlerinde,en yaygın din ...............................dinidir.
Türklerde cenaze törenine...............denir.
İlk Türklerde kurgan denilen mezar başlarına, öldürdüğü insan sayısı kadar dikilen heykellere............................... denir.
...........................ve ....................... alfabeleri Türklerin ilk milli alfabeleridir.
Orta Asya da kullanan ticaret yolları..............ve ............... yoludur.0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sponsorlu bağlantılar