D-Sorunlar ve Demokratik ÇözümlerD-SORUNLAR VE DEMOKRATİK ÇÖZÜMLER
Demokratik çözüm yolları
İnsan haklarının en iyi korunabileceği yönetim biçimi demokrasidir. Demokratik bir devletin varlık nedeni vatandaşın haklarını korumaktır. Demokratik devlet yönetiminde devlet, insan hakları ve özgürlüklerine saygılıdır.

Demokrasi ilkelerine uyulduğu ülkelerde yöneticiler halkın yararı için, halkın istekleri doğrultusunda çalışırlar. Bireylerin hakları ihlal edildiğinde, ihlali yapan kişi ya da kuruluşlar devlet tarafından cezalandırılır ve ihlal edilen hakkın sahibine verilmesi sağlanır
 Hak ve özgürlüklerin ihlalinin giderilmesinde vatandaşlara da sorumluluklar düşmektedir. Toplumun her kesimi ve her üyesi ilişkilerinde hoşgörüyü esas almalı, hak ve özgürlüklerin korunmasında demokrasinin ilkelerini ölçü kabul etmelidir.
Yurttaşlar sorunlar yaşadıklarında bilinçli olmalılar ve bu bilinçle sorunların hukuk ve insan hakları temelinde demokratik yollara çözümünü esas almalıdırlar.
HUKUKUN TEMEL İLKELERİ OLARAK İNSAN HAKLARI
İnsan haklarını temel ilkelerinden biri, bütün bireylerin doğuştan eşit oldukları düşüncesidir. Ancak hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi halinde bireylerin kendini gerçekleştirilmesi, gelişimini sürdürmesi güçleşir.
Hukuk krallarında dil, ırk, cinsiyet gibi farklılıklar yönünden eşitlik ilkesi temel alınmalıdır.
Kanunların yapılması ve uygulamasında insanlar arasında, bedensel ve ruhsal farklılıkları ne olursa olsun eşit davranılması, toplumsal ve siyasal hakları yönünden hiçbir ayrıcalık gözetilmemesi gerekir.
Devlet bazı koşullarda hak ve özgürlükleri sınırlanabilir; ancak bu sınırlama temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunamaz.
1 yorum:

Adsız dedi ki...

çok gadın olomuş elinize sağlıklar

Yorum Gönder

 
 
 

Sponsorlu bağlantılar