İletişim ve insan İlişkileri Çalışma Yaprağı 1

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA YAPRAĞI NO:1

A. Aşağıdaki cümlelerin doğru veya yanlış olduğunu, ön kısımda yer alan (D) veya (Y) boşluklarına işaretleyiniz.D Y
1. (……)(……) Konuştuğumuz kişiyle göz teması kurmak, daha iyi iletişim kurmamıza sebep olur.
2. (……)(……) İyi bir dinleyici konuşmacıyı dinlerken, ona vereceği cevabı düşünür.
3. (……)(……) Emir vermek, yargılamak, uyarmak ve öğüt vermek iletişim hatalarıdır.
4. (……)(……) “Bu sabah seni göremeyince meraklandım.” cümlesi ben diliyle söylenmiştir.
5. (……)(……) Senin de hatalı olabileceğini bilmen ve kabul etmen, gerektiğinde özür dileyebilmen, senin cesaretindir.
6. (……)(……) Türkiye’de ilk kurulan radyo ve televizyon TRT’dir.
7. (……)(……) Anayasamızda özel hayat ve aile hayatının gizliliğiyle ilgili bir madde bulunmamaktadır.
8. (……)(……) Televizyon ve internet gibi iletişim araçları aile içi iletişimi artırır.
9. (……)(……) Her insanla iletişim kurulmaz.
10. (……)(……) Basın ve yayın hürriyeti anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.

Panel-Tekzip-RTÜK-Anadolu Ajansı-Kitle İletişim Araçları

B. Yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun bir şekilde yerleştiriniz.

1. Basın Kanunu’nun 14. maddesine göre, bir kişi ve kurum hakkında gerçeğe aykırı veya onur zedeleyici yayın yapıldığında, yayınlanması zorunlu olan düzeltme ve cevap yazısına ……………………………… denir.
2. Radyo, televizyon, internet ve gazete gibi dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan gelişme veya olayları ok kısa sürede insanlara bildiren araçlara …………………………………………………………………. denir.
3. Bir konuşmacı grubunun, dinleyiciler önünde, bir konuyu tartışmak için düzenlediği toplantı ya da açık oturuma …………………………… denir.
4. Ülkemizdeki televizyon ve radyoların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla denetlemekle görevli kuruma ………………………………. denir.
5. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu halkının haklı davasını bütün dünyaya duyurmak için kurulan kitle iletişim aracı …………………………………………..’dır.0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sponsorlu bağlantılar