Kuruluş Dönemi Doğru Yanlış Etkinliği

DOĞRU YANLIŞ ETKİNLİĞİ
Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

1. ( ) Osmanlılar Oğuzların Kayı boyundandır.
2. ( ) Ertuğrul Gazi zamanında bir uç beyliği olan Kayılar, Bizanslılardan Söğüt ve Domaniç'i alarak yurt edinmişlerdir.

3. ( ) Osmanlı Devleti'nin kurucusu Orhan Bey'dir.
4. ( ) Osmanlılar, Balkanlarda fethettikleri topraklara Türkmenleri yerleştirmişlerdir.
5. ( ) Osmanlılar ele geçirdikleri yerlerdeki halkın, Türkçe konuşmalarını ve Müslüman ol¬malarını şart koşmuşlardır.
6. ( ) Osman Bey, Karacahisar ve Bilecik'i Karacadağ’ı Bizans İmparatorluğundan almıştır.
7. ( ) Karesioğullarının, Osmanlılara katılmasıyla Osmanlılar deniz kuvvetlerine sahip ol¬muşlardır.
8. ( ) Bizans, Çimpe Kalesi'ni yaptıkları yardımlar karşılığı olarak Osmanlılara vermişlerdir.
9. ( ) I. Murat, Edirne'yi alarak başkent yapmıştır.
10. ( ) I. Kosova Savaşı Osmanlıların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır.
11. ( ) Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu'da Türk siyasi birliği hem kurulmuş hem de da¬ğılmıştır.
12. ( ) Osmanlı yönetimine katılan ilk Anadolu Türk beyliği Germiyanoğulları Beyliği'dir.
13. ( ) Ankara Savaşı sonunda Timur, Yıldırım Bayezid tarafından esir alınmıştır.
14. ( ) Kapı kulu askerleri yaya ve atlı olmak üzere iki ana gruba ayrılırdı.
15. ( ) Yeniçeriler kuruluş ve yükselme döneminde devşirme çocuklardan oluşturulmuştur.
16. ( ) Osmanlılarda divan üyelerinden nişancı askerlere nişan talimi yaptırırdı.
17. ( ) Osmanlı ordusunda silahtar adı verilen askeri birlik, savaşta padişahın yanında durup onu korurdu.
18. ( ) Sipahiler, savaştaki görevlerinin dışında barış zamanında padişahı ve sarayı korurlar¬dı.
19. ( ) Tımarlı Sipahiler maaşlarını doğrudan devlet hazinesinden alırlardı.
20. ( ) Yükselme Dönemi'nden sonra divan üyesi olan Şeyhülislam, divanda alınan kararla¬rın İslam dinine uygun olup olmadığını incelerdi.0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sponsorlu bağlantılar