6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

2011-2012 eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 1.yazılı Örnekleri,6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 1.yazılı soru ve cevapları,6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları indir,6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları
1- İlk Türk devletleri bulundukları coğrafi şartlara uygun olarak konar-göçer bir hayat benimsemişlerdir. Genellikle at ve koyun besleyen halk, bozkır şartlarının gereği olarak ‘’yaylak’’ ve ‘’kışlak’’ hayatı yaşamışlardır.
Orta Asya Türklerindeki bu yaşam tarzı ekonominin daha çok hangisine dayandığını göstermektedir?
A) Tarım                      B) Ticaret              C) Hayvancılık                  D) Dokumacılık
2- Büyük Selçuklu Devleti’nin dünya kültür ve medeniyetine katkılarından biri de Nizamiye Medreselerini kurmalarıdır. Bu medreselerde bir çok düşünür ve bilim adamı yetişmiştir.
Verilen bilgide Selçukluların dünya ve kültür medeniyetine hangi alanda katkı sağladığından bahsedilmiştir? 
A) Ekonomi        B ) İdare            C) Eğitim            D) Hukuk
3- “Kağan, yaptığı kağanlığı kaybediverdi. Çin milletine, beylik erkek evladı, kul oldu; hanımlık kız evladı, cariye oldu. Türk Beyler, Türk adını bıraktı.”
Orhun Yazıtlarında yer alan bu ifadelere göre, Türklerin Çin egemenliğine girmesi hangisine yol açmıştır?
A) Yerleşik düzene geçilmesine       
B)Milli benliğin kaybedilmesine
C)Devlet otoritesinin güçlenmesine    
D)Ekonominin ticarete dayanmasına
14-  * Köktürklerde ilk yazılı belgeler ortaya çıkmıştır.    
*  Uygurlar matbaayı kullanmıştır.
* Karahanlılar döneminde Kutadgu Bilig adlı eser yazılmıştır.

Buna göre ulaşılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tarım hayatının ilerlediği                    B) Yerleşik hayata geçildiği
C)    Kültürel hayatın giderek geliştiği    D) Devletin gelirlerinin arttığı

15- Orta Asya’da yaşayan Türkler, yabancı bir devletin esareti altına girmektense başka bir bölgeye göç etmeyi tercih etmişlerdir.
Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin kanıtıdır?
A)    Sınırların genişletilmesine    B) Hukuk kurallarına
C) Yerleşik yaşama             D) Bağımsızlık düşüncesine

16- Bedir Savaşı’nda esir alınan Mekkelilerin bir kısmı , on Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

A) İslam dininin eğitime verdiği önemi              B) Medine’de ilim kültür hayatının canlı olduğunu
C) Arap Yarımadası’nda siyasi birliğin sağlandığını        D) Mekkelilerin askeri güçlerinin tamamını kaybettiğini

17- Hammaddesi tarım olan sanayi kollarının Türkiye’deki dağılışında; bölgeler arasındaki iklim farklılıklarından dolayı değişiklikler görülür.
Buna göre; Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde aşağıda verilen sanayi kollarının hangisinin en az gelişmesi beklenir?
A) Makarna Fabrikaları         B) Kereste Sanayi     
C) Fındık İşletmeleri      D) Çay Fabrikaları

18- Bir X bitkisinin yetişme koşulları incelendiğinde;  1-Ilık bir kış,  2- Nemli hava,   3- Yıkanmış toprak  gibi istekleri olduğu gözlenmiştir.

 Sözü edilen X bitkisinin yandaki haritada işaretli merkezlerden hangisinde uygun yetişme koşullan bulabileceğisöylenebilir?
A) I                  B) II                 C) III                D) IV
Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ8 yorum:

Adsız dedi ki...

bence çok güzel

Adsız dedi ki...

bu sorular dogrumu

Adsız dedi ki...

ya iyide hepsi bizim yazzılıda çıkmış sorulardan değil ki

Adsız dedi ki...

sizde kaçıncı sorular çıktı?

Adsız dedi ki...

süper

Adsız dedi ki...

hepsi şıkkı şıkkına uyuyo süper yaa

Adsız dedi ki...

GuseL 2. YazıLıDa BaKarıK ...D AmA KesKe SİTeYi onCe BulaYdiM ...S

Adsız dedi ki...

süper

Yorum Gönder

 
 
 

Sponsorlu bağlantılar