7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları


2011-2012 eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 1.yazılı Örnekleri,7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 1.yazılı soru ve cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Soruları
A-)  Aşağıdaki ifadeleri doğru ( D ) ya da yanlış ( Y ) olarak işaretleyiniz.
1- Osmanlı tarihinde Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümünden Karlofça antlaşmasına kadar süren döneme Duraklama dönemi denir………….
2- Rönesans hareketleri ilk olarak Almanya’da başlamıştır………………
3- Yazı ilk olarak Mezopotamya’da Sümerler tarafından icad edilmiştir…………
4- Yeniçeri Ocağı III.Selim zamanında kaldırılmıştır…………….
5- Ali Kuşçu Fatih zamanında İstanbul’a getirilmiş ve medreselerde çalışmaya başlamıştır…………

B-)  Aşağıda verilen kelimeleri uygun yerlerle eşleştiriniz.
Rasathane – Matbaa – Coğrafi Keşifler – II.Mahmut – Divan – Marmara – Defterdar – Tanzimat Fermanı – Hint Deniz Yolu – Shakespare

6- Osmanlı Devletinde, devlet işlerinin görüşüldüğü kurula ………….. adı verilirdi.
7- ……………..ilk kez Lale devrinde Sait Efendi tarafından kurulmuştur.
8- İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi ve ilk nüfus sayımı ……………….dönemi ıslahatlarındandır.
9- Gökcisimlerinin incelenmesi ve izlenmesi için kurulan yere …………………….denir.
10- …………… / ………….. sonunda Akdeniz limanları eski önemini kaybetti.
11- ……………… / ………….. ile Osmanlı devletinde ilk kez kanun gücünün üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir.
12- Vasko dö Gama Ümit Burnunu aşarak Hindistan’a varmayı başarmış ve yeni ……… / ………. / ……… nu bulmuştur.
13- Osmanlı devletinde maliyeden sorumlu Divan-ı Hümayun üyesine ……………. adı verilirdi.
14- Rönesansın İngiltere’deki temsilcilerinden olan …………………. in Macbeth, Romeo ve Jüliet, Kral Lear gibi eserleri vardır.
15- ………………… bölgesi ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir.


C-)  Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

16- Osmanlı devletindeki farklı din ve farklı milletlerin bir arada barış ve huzur içinde yaşayabilmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
a) Osmanlının büyük bir devlet olmasının b) İslam dünyasının lideri olmasının
c) Hoş görülü bir yönetim anlayışının d) Ticaret yollarına hâkim olmasının

17-Osmanlı devleti, Balkanlarda aldığı topraklara Anadolu’daki göçebe aileleri yerleştirmiştir. Buna İskân politikası denir. Osmanlı devletinin bunu yapmadaki asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Balkanlara Türk ve İslam kültürünü yerleştirmek ve buralarda kalıcı olmak
b) Burada bulunan halkı zorla Müslümanlaştırmak
c) Göçebeleri Anadolu’dan koparmak d) Balkanlardan ekonomik gelir sağlamak,

18- Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden değildir?
a) Saltuklular b) Danişmentliler c) Gazneliler d ) Mengücekliler
19- I- Reform II- Haçlı Seferleri III- Rönesans IV- Coğrafi Keşifler
Yukarıda verilen olayların kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a- I-II-III-IV    b- II-IV-III-I    c- I-III-II-IV   d- IV-III-II-I

20- Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Osmanlı Devletinin sınırları genişlemiş, yasalar konulmuş, devlet örgütü ve ordu zamanın gereksinimlerine göre geliştirilmiş, ilahiyat, hukuk ve tıp fakülteleri açılmıştır.
Bu parçada, Kanuni Dönemiyle ilgili gelişmelerden hangisinden söz edilmemiştir?
a-Askeri başarılarla yeni topraklar kazanılması
b-Devlet yönetiminde yeni düzenlemeler yapılması
c-Bilim ve eğitime önem verilmesi
d-Vergilerin toplanma şekli ve miktarı


CEVAP ANAHTARI
1-) D                          11-) TANZİMAT FERMANI
2-) Y                          12-) HİNT DENİZ YOLU
3-) D                          13-) DEFTERDAR
4-) Y                          14-) SHAKESPARE
5-) D                          15-) MARMARA
6-) DİVAN                   16-) C
7-) MATBAA                17-) A
8-) 2.MAHMUT            18-) C
9-) RASATHANE           19-) B
10-)COĞRAFİ KEŞİFLER  20-) D0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sponsorlu bağlantılar