Kültürel Varlıklarımız


Kültürel Varlıklarımız - 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları


KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZ
Kültür: Bir toplumda nesilden nesle aktarılan yaşatılan; gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür.