6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı cevapları sayfa 61-İm Yayınları




6.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları Sayfa 60 İm yayınları




Mezopotamya uygarlıklarının yaşadığı yerlerin coğrafi özelliklerini söyleyiniz.




Anadolu da farklı dönemlerde pek çok uygarlıkların kurulmasının nedenlerini açıklayınız.



Buraların coğrafi özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?




Mezopotamya bölgesi neden ilk yerleşim yerlerinden biri olarak seçilmiştir?




Anadolu da kurulan uygarlıkların birbirinden etkilenmesinin nedenleri neler olabilir?




Tarih öncesi çağlarda insanlar, geçimini nasıl sağlıyorlardı?



Yurdumuzun kıyı bölgelerinde yağışın iç kesimlere göre daha fazla olmasının nedenleri nedir?




Türkiye'nin Dünya üzerindeki yerinin önemini belirtiniz.




3. Kıta ve okyanusların adlarını şema halinde gösteriniz?




2. Fiziki haritalardan neler öğrenebiliriz?




1. Dünya'nın bütününü aynı büyüklükte bir düzlem üzerine çizmek mümkün mü? Neden?





6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları İMYAY YAYINLARI




6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı cevapları sayfa 33-İm Yayınları




6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı cevapları sayfa 32-İm Yayınları




6. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun görevlerinden birkaçını yazınız.




5. Atatürk’ün sosyal bilimlere verdiği önemi bir örnekle açıklayınız.




4. Yaşadığınız bir sorunu çözmek için neler yaparsınız? Maddeler hâlinde belirtiniz.



3. Bilimsel araştırma basamaklarını bir örnek olay kullanarak sıralayınız.




2. Olgu ve görüş arasındaki farkı bir örnekle açıklayınız.




1. Ülkemizde polislerin görevlerini yaşadığınız yerden örnekler vererek belirtiniz.




6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 11'in Cevapları İmyay Yayınları




Atatürk’ün “Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendisinde kuvvet bulacaktır.”




Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin gelişmesiyle ilgili sözlerine örnek bularak sınıfa getiriniz



Sosyal Bilgiler dersinin amaçları nelerdir?Öğreniniz.




Bir çocuk olarak hangi hak ve sorumluluklara sa­hipsiniz?Bunların sizin için önemi nedir?Araştırınız.




Yaptığınız bir araştırmada bilgiye ulaşmak için hangi kaynakları nasıl kullandınız?




Herhangi bir konu hakkında herkes aynı düşünceyi paylaşabilir mi? Aynı konuda insanların farklı düşünmelerinin nedenleri neler olabilir?




Başka bir okula başlamanız ya da yeni bir semte taşınmanız yaşamınızda hangi değişikliklere neden olabilir?




8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 27



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 26



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 25



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 24



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 23



Mustafa Kemal askerlik görevinden ne zaman istifa etti?




TBMM'ye karşı ayaklanan kişilere neler söylemek isterdiniz?




TBMM'ye karşı ayaklanmalar nasıl bastırılmış olabilir?




Milli mücadele döneminde TBMM'ye karşı ayaklanan kişiler niçin ayaklanmış olabilirler




8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 22



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 21



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 20



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 19




Mondros Ateşkes Antlaşması'nın uygulanmasına halkın gösterdiği tepkinin nedenlerini yazınız




Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Antlaşması'na karşı çıkma sebepleri nelerdir?




8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı sayfa 9'un Cevapları Netbil yayınları




8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Netbil Yayıncılık




1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor Ünite İçi Soruları




Lider Mustafa Kemal Konusu Soru ve cevapları




Mustafa Kemal'in yerinde siz olsaydınız Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve siyasal yönden en zayıf olduğu dönemde askerlik mesleğini seçer miydiniz?




Atatürk'ün 1919 yılına kadar üstlendiği görevleri ve yaptığı hizmetlerini onun kişilik özellikleri açısından değerlendiriniz.




Mustafa Kemal'in Hayatında İz Bırakan Şehirler Konusu Soru ve Cevapları




Atatürk'ün İstanbul'a geldikten sonra öğrencilik yıllarının büyük bir bölümünü Beyoğlu'nda geçirmesinin,onun fikirlerinin olgunlaşmasına katkıları neler olabilir?




Manastır'da meydana gelen siyasal,sosyal ve kültürel,olayların Mustafa Kemal'in düşüncelerini nasıl etkilediğini söyleyiniz.




Cephelerde Mustafa Kemal Konusu Soru ve Cevapları




Mustafa kemal'in Kafkas Cephesi'nde başarılı olması onun hangi kişisel özelliği ile ilgilidir?




Sizce Atatürk'ün hangi özelliği Kurtuluş Savaşı'ndan önce Türk halkını birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye yöneltmiştir.




Çanakkale'de Metmetçiğin her şeye rağmen savaşmasının nedeni neler olabilir?




Atatürk'e göre Türk ordusu,Çanakkale Savaşı'nı hangi özelliklerinden dolayı kazanmıştır?




Yukarıdaki sözlerde Atatürk'ün hangi kişisel özelliği anlatılmış olabilir?




8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ekoyay Ders Kitabı Cevapları Sayfa 21



8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ekoyay Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20



8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ekoyay Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19



8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ekoyay Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18



8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ekoyay Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17



8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ekoyay Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16



8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ekoyay Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15



8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ekoyay Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14



8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ekoyay Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13



8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ekoyay Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12




8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ders Kitabı cevapları




8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ekoyay Ders Kitabı Cevapları




İnsan olarak neden değerlisiniz? Başkaları da sizin kadar değerli midir? Nedenini açıklayınız.




Hacı Bektaş Veli’nin sözü göz önüne alınarak insana karşı nasıl bir davranış geliştirilmelidir




13. sayfadaki tablodan hareketle 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle ailelerinin, kendilerinin ve başkalarının yaşamına, onuruna saygı duydukları söylenebilir mi? Nedenini belirtiniz.




İnsanın canının, malının, namusunun mukaddes olması ne anlama gelir?Hazreti Muhammed bunların korunmasına neden böylesine önem vermiştir? Tartışınız.




Başkalarının yaşam ve onuruna saygı göstermek için neler yapıyorsunuz? Birkaç örnek veriniz.




Size, insan olarak değer verildiğini hissettiğiniz durumlar hangileridir?Örnek veriniz.




Mevlâna yukarıdaki sözünde neyi vurgulamak istemiştir? Tartışınız.



İnsanlar neden kendisinin ve başkalarının yaşamına, onuruna saygı duymalıdır?




Mesnevi’de “Sen değerinle ve düşüncenle iki aleme bedelsin.” diyen Mevlâna, sizce bu sözü ile insanlara hangi mesajı veriyor




İnsanın yaşamına ve onuruna saygı duyulduğu söylenebilir mi? Bunun nedenini ve önemini tartışarak siz de çevrenizden konuyla ilgili örnekler veriniz.




Sizce çocuklar hangi haklara sahiptirler ve bunlara saygı gösterilmesi neden onların onurunu da korumak anlamına gelir? Tartışınız.




Sokrates’in öğrencisi olsaydınız insanın hayvandan farkını hangi sözlerle anlatırdınız?




Mustafa Kemal'in Milli Mücadele Dönemine kadar üstlendiği görevleri kronolojik olarak sıralayınız



Mustafa Kemal'in düşünce hayatının gelişiminde çocukluğunun geçtiği Selanik şehrinin ne tür katkıları olmuştur?




Mustafa Kemal'in tarih ve edebiyat sevgisi hangi okulda başlamıştır?Belirtiniz




Atatürk'ün çocukluk döneminde Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durum hakkında bilgi veriniz




8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil Yayıncılık Ders Kitabı 1.Ünite Değerlendirme Cevapları Sayfa 22




8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil Yayıncılık Ders Kitabı 1.Ünite Değerlendirme Cevapları Sayfa 21




8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi İlke Yayınları ders Kitabı Cevapları




8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34



8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33-İlke Yayınları



8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlke Yayınları sayfa 11'in Cevapları




Kaza, kader ve tevekkül ilgili atasözü ve deyimler bulup defterinize yazınız.




İnsanın özgürlüğü ile eylemlerinden sorumlu olması arasındaki ilişki hakkında defterinize kısa bir yazı yazınız.



Kur’an-ı Kerim mealinden her şeyin ölçülü ve uyumlu yaratıldığına ilişkin iki ayet meali bularak defterinize yazınız.




Kader, kaza, alın yazısı, irade, ecel, rızık ve tevekkül anlamlarını sözlükten araştırınız.




Hac ile umre arasındaki farklar nelerdir?Anlatınız




Hac ibadetinin insanın davranışlarına ne gibi katkıları vardır? Belirtiniz...




8. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64



8. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 62 Bulmaca Etkinliği




Mustafa Kemal'in Okul Hayatı konusu Soru ve Cevapları




Mustafa kemalin öğrencilik yıllarında ülke meseleleriyle ilgilenmesiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?




Mustafa Kemal'in askeri okullarda öğrenim görmesi,ileride Kurtuluş Savaşının lideri olmasında nasıl bir rol oynamıştır ?




Yukarıdaki anıdan hareketle Osmanlı dönemindeki eğitim sistemi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?



Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinden yola çıkarak öğretmenlerin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?




Çağdaş Kent:selanik Konusu Soru ve cevapları




Mustafa Kemal'in yurt gezilerine Latife Hanım'la birlikte çıkmasının sebepleri neler olabilir?





Yukarıdaki verilen anlatımları dikkate alarak Selanik'teki durumun(sosyal,siyasal ve kültürel) Mustafa kemal'in kişiliği üzerindeki etkileri hakkında neler söylenebilir?





Sayfadaki Mustafa Kemal'in doğduğu ev ve Selanik şehri görsellerinden yola çıkarak dönemin sosyal yaşamı ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?




Sizce Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi bizlere neler kazandırabilir?




''Sevgi her zaman kolların açık duruşudur.Eğer kollarını kaparsanız kendiz dışında tutacak hiçbirşey olmadığınızı görürsünüz.''



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları




8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 17



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 16



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 15



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 14



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 13



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 12



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 11



8.Sınıf İnkılap Tarihi Netbil yayınları Çalışma kitabı cevapları sayfa 10



mustafa kemal'in Çanakkale savaşlarında göstermiş olduğu başarıları konu alan bir makale yazanız

    



Selanik şehrinin özelliklerinin Mustafa Kemal'in kişiliğine etkileri neler olmuştur?




Mustafa Kemal doğduğu yıllarda Selanik ekonomik ve sosyal durumu hakkında hangi bilgilere ulaşmak mümkündür?




8.Sınıf İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Üniteye hazırlık Soruları Netbil yayınları




Atatürk'ün hangi başarıları ve özellikleri onun dünya çapında bir lider olduğunun kanıtıdır?




Selanik,Manastır,Sofya ve İstanbul şehirlerinin coğrafi konumlarını(bulundukları yerleri)araştırarak buraların Mustafa Kemal'in fikir hayatına etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?




Mustafa Kemal'in askerlik mesleğini seçmesinin nedenlerini araştırınız




Mustafa Kemal'in çeşitli cephelerde başarılı olmasının nedenlerini öğreniniz.




Mustafa Kemal'in okul hayatının ve öğretmenlerinin onun kişilik özelliği üzerindeki etkileri nelerdir?




Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarında;Balkanlardaki Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel yapısı nasıldı?




6. Sınıf EVREN Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 14



6. Sınıf EVREN Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 13



6. Sınıf EVREN Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12



6. Sınıf EVREN Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 11



6. Sınıf EVREN Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 10



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 72



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 71



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 70



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 69



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 68



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 67



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 66



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 65



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 62



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 61



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 60



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 59



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 57



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 56



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 55



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 54



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 53



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 52



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 51



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 50



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 49



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 48



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 47



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 46



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 45



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 44



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 43



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 42



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 41



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 40



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 39



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 36



8. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları-Can Yayınları




8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 35



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 34



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 32



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 31



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 28



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 30



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 27



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 29



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 26



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 28



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 25



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 27



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 24



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 26



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 23



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 25



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 24



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 21



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 23



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 20



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 22



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 19



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 21



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 18



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 18



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 17



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 17



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 16



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 16



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 15



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 14



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 14



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 13



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 12



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 11



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 10



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 8



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 7



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 6



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 5



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 4



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 80



8.sınıf Can Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 3



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 13



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 79



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 12



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 78



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 11



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 77



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 10



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 76



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 9



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 75



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 8



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 74



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 7



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 73



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 6



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 72



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 5



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 71



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 4



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 3



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 2



7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 1



7. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları-Aydın Yayınları




6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 70



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 69



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 68



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 67



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 38



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 66




7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 36



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 61



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 32



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 60



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 30



6. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları - DÖRTEL YAYINCILIK




6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 59



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 29




6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 58



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 28



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları (Yeni Pasifik yayınları)




6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 57



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 27



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 13



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 37



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 55



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 54



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 53



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 52



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 51



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 50



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 49



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 48



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 26



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 36



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 47



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 46



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 45



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 44



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 43



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 42



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 41



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 40



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 39



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 38



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 37



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 36



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 35



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 24



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 35



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 30



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 29



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 28



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 27



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 26



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 25



6.sınıf Dörtel yayıncılık Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 24



6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 23



6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 22



6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 21



6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 20



6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 19




6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 18



6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 17



6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 16



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 23



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 34



6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 15



6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 14



6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 13



6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12



6. Sınıf Dörtel Yayıncılık Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 11



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 22



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 33



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 21



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 32



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 20



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 31



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 18



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 30



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 16



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 29



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 15



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 28



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 14



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 27



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları - SÖZCÜ Yayınları




7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 13




7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 26



7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları SÖZCÜ Yayınları Sayfa 11




7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 25



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 24



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 23



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 22



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 21



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 20



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 19



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 18



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 17




7.sınıf Aydın Yayınları Matematik Çalışma kitabı cevapları Sayfa 22



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 16



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 15



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 14



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 12



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 11




7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 10



7. Sınıf Pasifik Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 9




“Yanlışı gören ve elini uzatmayan, yanlışı yapan kadar suçludur.”




6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları-İMYAY Yayınları




6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 41



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 40



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 39



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 38



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 37



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 36



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 35



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 34




6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 33



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 32



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 31



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 30



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 29




6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 28



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 27



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 26




6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 24



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 23



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 22



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 21



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 20



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 19



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 18



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 17



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 16



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 15



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 14




6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 13



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 12




6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İMYAY Yayınları Sayfa 11



6.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları İmyay Yayınları Sayfa 10





Yaz mevsiminde yurdumuzu çevreleyen denizlerden hangisinde deniz suyu sıcaklığı diğerlerinden daha fazla olur?




3. Türkiye'de sıcaklığın 0 C’nin altına düştüğü yerler nerelerdir? Hangi dönemlerde görülür? Neden?




Türkiye de kar yağışın dağılışını etkileyen faktörler neler olabilir?




İtfaiye.ambulans,polis,zabıta kelimeleri sizde neler çağrıştırıyor?Düşüncelerinizi söyleyiniz.





Ailenizde veya akrabalarınız arasında geçen bir olayın sizi nasıl etkilediğini söyleyiniz.Bu olay karşısında nasıl davrandığınızı açıklayınız.




 
 
 

Sponsorlu bağlantılar